Игри

Информация за страница Орешак

     Орешак е едно от многото села на територията на Северна България, като се намира в област Ловеч. Общината обаче, на която принадлежи административно, е Троян, а центърът на Ловеч отстои само на осем километра разстояние.В района нееднократно са правени археологически разкопки и благодарение на тях става ясно откога приблизително датират следите от живот по тези места. Първата по-значима епоха е палеолитът, а брез епохата на Бронза по течението на най-известната река тук Осъм се заселват представители на тракийските племена. По това време обаче водният басейн е известен с друго име – Азамус. През въпросния период археолозите успяват да намерят голямо количество съдове от бронз и керамика, както и накити и изработени от желязо оръжия. Состра, прочута крепост от времето на Римската империя, се намира близо до Троян. Останки от пътя Дунав – Пловдив все още ясно личат по тези места, като Певтингеровата карта е един от първите източници, в които крепостта бива спомената.

     Антонин Пий е римски император, който ще остане в историята на Орешак като човекът, пръв дал заповед за започване на изграждането на крепостта. Това се случва през непредставимата за съвременните хора 147-та година, като заедно с това започва и изграждане на близкото селище. Сто и две години по-късно за съжаление селището и крепостта имат трагична съдба – преживяват пълно унищожение. То е резултат от нашествието на племената готи, известни като войнствено настроени и плячкосващи всичко по пътя си. Император Галиен издава заповед пет години след началото на въдстановителните работи по тези места да бъде изпратена Втора кохорта на възвръщенците. Те получават нареждане незабавно да се издигне нова стена на крепостта, като тя остава известна с името Източна. Не минава много време и в средата на четвъртото столетие готите отново напомнят за себе си. Те нанасят съкрушително унищожение на крепостта, а малко след това събитие в селото е издигната базилика от християнски тип. Тя носи името на известния и почитан светец Георги. След пети век крепостта окончателно спира да функционира като военно укрепление, за което спомага най-вече заселването на цивилно население. По-раннните крепости от тракийски тип по тези места се възстановяват по същото време.

      Виа Траяна е пътен участък, също пряко свързан с живота на тогавашното село Орешак. Военните експедиционни курсове отвъд река Дунав на император Марк Трян често минават именно по тези места, и най-вече Троянският проход. Счита се, че проходът води началото си още от пети – трети век преди раждането на Христос. През петнадесети век пък град Троян официално възниква под формата на крайпътно селище точно в района на едноименния проход. Що се отнася до името на града, то идва от това на едноименния бог Троян. Това ясно навежда на асоциации относно планинския облик на населеното място. Името обаче на днешния град е свързано с название на старо селище от епохата на славяните. То се намира в околността и носи същото име. Значението на Виа Траяна е дотолкова голямо, че там се издигат цели три станции. 500 войници и офицери, половината конници, се разполагат край една от станциите.

eXTReMe Tracker